Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); verslag van een mondeling overleg (nr. 142)12 april 2006