Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); brief minister met toelichting (nr. 115)2 september 2005