Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (346[6])22 november 2004
hoort bij ... E040241 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een stabiliteitsinstrument
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken