Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK 23490, 222 (nr. 222)5 december 2001
hoort bij ... E090321 - Overeenkomst Europol - Verenigde Staten tot verstrekking van persoonsgegevens
E090320 - Overeenkomst Europol -Verenigde Staten
E090305 - Kaderbesluit inzake bestrijding van terrorisme
E090268 - Kaderbesluit bestrijding seksuele uitbuiting kinderen en kinderporno
E090264 - Besluit inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (initiatief Franse Republiek)
E090239 - Kaderbesluit inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (initiatief België, Franse Republiek, Spanje, Verenigd Koninkrijk)
E090235 - Besluit inzake uitbreiding mandaat van Europol mbt ernstige vormen van internationale criminaliteit genoemd in bijlage overeenkomst (initiatief België en Zweden)
E090231 - Besluit betreffende de oprichting van Eurojust (initiatief van Duitsland)
E090214 - Harmonisatie van straffen
E090213 - Kaderbesluit mbt Europees arrestatiebevel en procedures van overlevering tussen Lidstaten
E090195 - Kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen of bewijsstukken (initiatief Franse Republiek, Zweden en België)
E090160 - Mededeling Naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de EU (inclusief plan dat daaruit voortvloeit)
E090159 - Verordening houdende wijziging van Verord. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derdelanders die bij overschrijding v.d. buitengrenzen een visum moeten hebben of daarvan vrijgesteld zijn
E090158 - Raadsconclusies m.b.t. nieuwe functionaliteiten SIS
E090157 - Verordening betreffende de ontwikkeling van een Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) Initiatief van België en Zweden
E090156 - Besluit betreffende de ontwikkeling van een Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) Initiatief van België en Zweden
E090116 - Richtlijn minimumnormen toekenning vluchtelingenstatus
afkomstig van ... Tweede Kamer