Dinsdag 23 mei 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Verslag nader schriftelijk overleg (36286, D)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg9.T01556 - Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AI)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg en status toezegging

10.Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AT)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

13.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen