In dit dossier zijn officiële parlementaire publicaties opgenomen over gaswinning in Groningen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) bespreekt in een toekomstige commissievergadering de brief van de staatssecretaris van EZK over Evaluaties Nationaal Programma Groningen (EK, U).

Een technische briefing voor de commissie vond plaats op 13 oktober 2020 (naar aanleiding van de twee brieven van de minister van EZK van 26 mei 2020 inzake de voortgang in de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over de afbouw van de gaswinning uit het Groningen-veld (EK, D) en inzake het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen over het gebruik van de Hazard & Risk Assesment (HRA) en de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) (EK, C en bijlage).


Kerngegevens

begonnen

18 februari 2015

titel

Gaswinning Groningen-veld

schriftelijke voorbereiding


Documenten

990
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-990] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-990] documenten