36.313

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake verder vullen gasopslag BergermeerDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 ( 36.200 XIII).

De wijziging houdt verband met een subsidiemaatregel voor het vullen van gasopslag Bergermeer, zoals voorgesteld in de brief van de minister voor K&E van 24 februari 2023 over contouren subsidiemaatregel Bergermeer (EK 36.313 / 29.023, A).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 16 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt en FVD.

Afwezig: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 februari 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 21 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 21 april.


Documenten

10