Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie en veiligheid.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Mevrouw M.M. de Boer (GroenLinks) is voorzitter van de commissie. Ondervoorzitter is de heer H. Otten (Fractie-Otten).

Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie Justitie en Veiligheid.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Justitie en Veiligheid op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden


A.L.E. Arbouw
VVD, Eerste Kamer

Mr. M.H.H. Baay-Timmerman
50PLUS, Eerste Kamer

Jhr.mr. J.P. Backer
D66, Eerste Kamer

Mr. I.A. Bezaan
PVV, Eerste Kamer

Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie, Eerste Kamer


Mr.drs. M.M. de Boer
GroenLinks, Eerste Kamer
voorzitter

Prof.dr. P.B. Cliteur
FVD, Eerste Kamer

Mr. D.J.H. van Dijk
SGP, Eerste Kamer

Mr. B.O. Dittrich
D66, Eerste Kamer

Mr.drs. H. Doornhof
CDA, Eerste Kamer

G. Gerbrandy
OSF, Eerste Kamer

A.W.J.A. van Hattem
PVV, Eerste Kamer

Mr. R.A. Janssen
SP, Eerste Kamer

F. Karimi
GroenLinks, Eerste Kamer

Drs. H.J. Meijer
VVD, Eerste Kamer

Prof.mr. P. Nicolaï
PvdD, Eerste Kamer

Drs. J.E.A.M. Nooren
PvdA, Eerste Kamer

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten, Eerste Kamer
ondervoorzitter

J. van Pareren
FVD, Eerste Kamer

Mr. J. Recourt
PvdA, Eerste Kamer

Drs. Th.W. Rietkerk
CDA, Eerste Kamer

Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts
CDA, Eerste Kamer

Mr. G.V.M. Veldhoen
GroenLinks, Eerste Kamer

L.F.A.M. van Wely
FVD, Eerste Kamer