Commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van veiligheid en justitie.

Dit betrof bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

Sinds 7 november 2017 is de nieuwe naam van de vaste commissie Justitie en Veiligheid.