mr. C.A.H van de Sanden 1

Cees van de Sanden is sinds 27 juni 2023 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Hij vervangt vanaf 27 juni 2023 tijdelijk voor de duur van 16 weken het lid Geerdink.

Contact: cees.vandesanden@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren 11 december 1962

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: advocaat

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands recht, Universiteit van Tilburg, vanaf 1 september 2001 tot 1 oktober 2006

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 27 juni 2023
 • beschrijving: advocaat

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

90 dagen
(27 juni 2023 tot heden)