F. Belhirch (D66) 1

Fatimazhra Belhirch (1975) is sinds 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: fatimazhra.belhirch@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 9 oktober 1975

 

woonplaats

 • Rotterdam, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Cito ontwikkelt toetsen om de kennis, vaardigheden en competenties voor leerlingen. Het Cito vindt dat iedereen een gelijke kans moet krijgen en maakt daarom al sinds 1968 leren zichtbaar.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviescommissie op het gebied van Asiel. In commissie hebben diverse stakeholders zitting zoals asieladvocaten, ngo's en wetenschappers

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Scapino Ballet Rotterdam is een Nederlands ballet- en dansgezelschap uit Rotterdam. Scapino is Nederlands oudste professionele dansgezelschap en is sinds 1994 gevestigd in Rotterdam. Scapino treedt in het hele land op en ook in het buitenland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Per 12 februari 2024 gestopt als directeur-bestuurder. Vervolgens nog een aantal bestuurlijke overleggen waargenomen en afgerond. Formeel uit dienst per 1 mei 2024. Het UAF ondersteunt en begeleidt statushouders naar passend onderwijs en waardig werk zodat ze een duurzaam leven kunnen opbouwen in Nederland, economisch zelfstandig kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Als directeur-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering hiervan en de organisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Master International and European Law, Universiteit van Amsterdam, vanaf september 2003 tot augustus 2004
 • Nederlands recht: Bedrijfsrecht en Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf september 1994 tot september 2000

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Per 12 februari 2024 gestopt als directeur-bestuurder. Vervolgens nog een aantal bestuurlijke overleggen waargenomen en afgerond. Formeel uit dienst per 1 mei 2024. Het UAF ondersteunt en begeleidt statushouders naar passend onderwijs en waardig werk zodat ze een duurzaam leven kunnen opbouwen in Nederland, economisch zelfstandig kunnen zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Als directeur-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering hiervan en de organisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Cito ontwikkelt toetsen om de kennis, vaardigheden en competenties voor leerlingen. Het Cito vindt dat iedereen een gelijke kans moet krijgen en maakt daarom al sinds 1968 leren zichtbaar.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviescommissie op het gebied van Asiel. In commissie hebben diverse stakeholders zitting zoals asieladvocaten, ngo's en wetenschappers

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Scapino Ballet Rotterdam is een Nederlands ballet- en dansgezelschap uit Rotterdam. Scapino is Nederlands oudste professionele dansgezelschap en is sinds 1994 gevestigd in Rotterdam. Scapino treedt in het hele land op en ook in het buitenland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Gelders Scholengroep van 14 middelbare scholen: praktijk onderwijs tot technisch lyceum in de regio Arnhem. De Liemers, en Overbetuwe

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: Tevens ook lid van commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid. Leden zijn parlementsleden uit België, Luxemburg en Nederland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Betreft vacatiegeld alleen bij aanwezigheid

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

afgesloten

 • bezoldigd: nee


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

348 dagen
(13 juni 2023 tot heden)