Commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidt onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

Voorzitter van de commissie is I.M. (Ilona) Lagas (BBB). Ondervoorzitter van de commissie is H.J. (Henk Jan) Meijer (VVD).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie BIZA.

Tot 13 juni 2023 was er een commissie commisie BiZa/AZ; vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie BIZA op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden