35.710

EU-voorstel: Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Meer informatie over de behandeling van de biodiversiteitsstrategie is terug te vinden in E200010.


Kerngegevens

begonnen

20 januari 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen (COM(2020)380)

Documenten

13