EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een "van boer tot bord"-strategie (35.700), EU-voorstel: Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380) (35.710); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Commissiemededelingen inzake de biodiversiteitsstrategie en een "van boer tot bord"-strategie (EK 35.700 / 35.710, A)