Kosten
WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

 • 2 mei 2016, V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
  inzake de toezegging 'Onderzoek kosten referendum' (T02180)
  pdf pdf
  aanhangsels 2015-2016, nr. 11 (antwoord ontvangen op: 19 mei 2016)
 • 6 november 2008, G.H.M.M. ten Horn (SP) en M.Y. Linthorst (PvdA)
  inzake de gemaakte inventarisatie van verschillen in kosten en tegemoetkomingen voor leerplichtige leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs en in het voortgezet onderwijs
  pdf pdf
  aanhangsels 2008-2009 nr. 3 (antwoord ontvangen op: 8 december 2008)
 • 30 maart 1999, P.B. Boorsma (CDA)
  inzake kosten van rechtsbijstand bij alimentatiebetaling
  pdf pdf
  aanhangsels 1998-1999 nr. 22 (antwoord ontvangen op: 5 juli 1999)

Toezeggingen