T03186

Toezegging Een beeld geven van uitvoeringskosten van het pensioenstelsel in internationale vergelijking (32.043)De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Otten (Fractie-Otten), toe de Kamer op schrift een beeld te geven van de uitvoeringskosten van het pensioenstelsel in internationale vergelijking.


Kerngegevens

Nummer T03186
Status voldaan
Datum toezegging 9 maart 2021
Deadline 1 oktober 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr.drs. H. Otten (Fractie-Otten)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen internationale vergelijking
kosten
pensioenstelsel
Kamerstukken Toekomst pensioenstelsel (32.043)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2020/2021, 32043, AM, p.16-17

De heer Otten (Fractie-Otten):

Een aspect dat daar ook een rol bij speelt, zijn de kosten. Want elke euro die aan kosten wordt uitgegeven, kan niet belegd worden en levert geen rendement op. De kosten zijn in het Nederlandse stelsel nogal stevig, is onze inschatting. Kan de Minister daar ook wat meer over zeggen? Is dat gebenchmarkt aan andere landen? Kunnen we daar iets meer inzicht in krijgen?

Kamerstukken I 2020/2021, 32043, AM, p.21

Minister Koolmees:

Het punt van de kosten van de heer Otten vind ik terecht. Inderdaad, als je elk jaar een fors aandeel kosten hebt, vreet dat het rendement op. Als je dat over een lange periode bekijkt, is dat een hele grote slok op de borrel van het uiteindelijke pensioenresultaat. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft PwC in december 2019 onderzoek gedaan naar het effect van het pensioenakkoord op de uitvoeringskosten. Daarbij zijn bijvoorbeeld interviews afgenomen en is gekeken naar andere hervormingen. De conclusie uit dat onderzoek was dat Nederland ten opzichte van hervormingen in Australië en het VK het voordeel van de verplichtstelling kent. In Australië hebben hervormingen geleid tot een een opwaarts effect op de uitvoeringskosten en daarmee slechtere resultaten voor de deelnemers. Dat ontstond omdat deelnemers moesten kiezen. Dat hebben we in Nederland niet. Wij hebben namelijk de verplichtstelling, waarmee we de uitvoeringskosten onder controle denken te kunnen houden. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat het stelsel eenvoudig blijft. Er moeten niet allerlei toeters en bellen aan worden gehangen die het heel duur maken. Na de zomer zal ik een beeld geven van de uitvoeringskosten in een internationale vergelijking. We hebben in Nederland grote pensioenfondsen en over het algemeen lage kosten. Dat is mijn beeld. We zullen gaan bekijken hoe we dat ten opzichte van Denemarken en het VK doen. Het is vast al gedaan door Mercer, maar we zullen het eens opschrijven voor de heer Otten.


Brondocumenten


Historie