35.335, J

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de economische situatie van kleine ondernemersIn deze motie wordt de regering verzocht de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken.Kerngegevens

nummer 35.335, J
ingediend 7 februari 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 februari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
mede ondertekend door S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd