35.000, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de kosten van klimaatschadeIn deze motie wordt de regering verzocht om de kosten van klimaatschade van de 10 grootste veroorzakende sectoren en activiteiten, die op dit moment voor rekening van de samenleving komen, in kaart te brengen om te komen tot een klimaat-inclusieve kostprijs van producten en diensten en een beleid waarin die kosten aan de bron worden verdisconteerd.Kerngegevens

nummer 35.000, G
ingediend 30 oktober 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op stemming op 30 oktober 2018 Op 30 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
F. van Leeuwen (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)