Vorige vergaderingen van Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdienstenEr zijn momenteel nog geen vergaderingen