Op 11 september 2012 werd bekend dat de JBZ-Raad van 20 september 2012 is geannuleerd. 


Op deze pagina treft u een selectie aan van agendapunten voor de vergadering van de JBZ-raad (raadsformatie Justitie en Binnenlands Zaken van de Raad van de Europese Unie). Geselecteerd zijn de dossiers die in behandeling zijn genomen door de Kamer. In de (aangevulde) geannoteerde agenda treft u informatie aan bij alle geagendeerde onderwerpen.