ongeclassificeerd

  • Asiel en Migratie
  • Misdaad Preventie
  • Lancering van het portaal voor e-Justice
  • Coördinatie van rechterlijke onderzoeken en vervolging op Europees niveau; de rol van Eurojust

Op deze pagina treft u een selectie aan van agendapunten voor de vergadering van de JBZ-raad (raadsformatie Justitie en Binnenlands Zaken van de Raad van de Europese Unie). Geselecteerd zijn de dossiers die in behandeling zijn genomen door de Kamer. In de (aangevulde) geannoteerde agenda treft u informatie aan bij alle geagendeerde onderwerpen.

Van deze vergadering is een verslag beschikbaar van de JBZ-bewindslieden.