ongeclassificeerd

  • Terrorismebestrijding
  • Legale migratie en integratie onder het Verdrag van Lissabon – de weg vooruit
  • Een gemeenschappelijk beleid voor justitie na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
  • Een Europa voor familie- en eigendomsrechten
  • Slachtoffers
  • De interne veiligheidsstrategie

Op deze pagina treft u een selectie aan van agendapunten voor de vergadering van de JBZ-raad (raadsformatie Justitie en Binnenlands Zaken van de Raad van de Europese Unie). Geselecteerd zijn de dossiers die in behandeling zijn genomen door de Kamer. In de (aangevulde) geannoteerde agenda treft u informatie aan bij alle geagendeerde onderwerpen.

Van deze vergadering is een verslag beschikbaar van de JBZ-bewindslieden.