prof. dr. R.A. Koole (PvdA) 1

Ruud Koole (1953) is sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Koole was eerder lid van de Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.

Hij is hoogleraar politicologie (in het bijzonder de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling) in Leiden.Personalia

 • geboren te Rilland-Bath (Zld.), 16 augustus 1953
 • gehuwd te Oegstgeest

 

kinderen

 • 4 kinderen

 

woonplaats

 • Oegstgeest, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Reflectieraad Openbaar Ministerie vanaf 1 mei 2019
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter hoofdstembureau Hoogheemraadschap Rijnland vanaf 1 oktober 2018
 • Lid Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen vanaf 1 mei 2016
 • Lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG – Nijmegen) vanaf 2013
 • Fellow Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage vanaf 1 september 2010
 • Lid bestuur Thorbecke en Bachiene Stichting – Leiden vanaf 2009
 • Kerndocent Academie voor Wetgeving (Den Haag) vanaf 2008

afgesloten

 • Voorzitter evaluatiecommissie DNPP Rijksuniversiteit Groningen vanaf 24 maart 2022 tot 30 mei 2022
 • Informateur Gemeente Oegstgeest vanaf 16 augustus 2020 tot 11 september 2020
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2022
 • Lid + vice-voorzitter Referendumcommissie vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2017
 • Columnist Staatscourant vanaf september 2014 tot 1 september 2019
 • Hoogleraar Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2006 tot 16 december 2019

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • HBS-B te Middelburg, vanaf 1966 tot 1971

wetenschappelijk onderwijs

 • Politicologie, Institut d'Etudes Politiques te Parijs, van 1979 tot 1981 (Diplome d'Études Approfondies)
 • Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 1971 tot 1979 (doctoraal)

promotie

 • Politieke wetenschap, faculteit der rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 16 september 1992

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Hoogleraar Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden vanaf 1 januari 2006 tot 16 december 2019

andere activiteiten

 • Informateur Gemeente Oegstgeest vanaf 16 augustus 2020 tot 11 september 2020
 • Lid Reflectieraad Openbaar Ministerie vanaf 1 mei 2019
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter hoofdstembureau Hoogheemraadschap Rijnland vanaf 1 oktober 2018
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2022
 • Lid Staatscommissie Parlementair Stelsel vanaf 16 februari 2017 tot 31 december 2018
 • Lid Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen vanaf 1 mei 2016
 • Lid + vice-voorzitter Referendumcommissie vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2017
 • Columnist Staatscourant vanaf september 2014 tot 1 september 2019
 • Lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG – Nijmegen) vanaf 2013
 • Fellow Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage vanaf 1 september 2010
 • Lid bestuur Thorbecke en Bachiene Stichting – Leiden vanaf 2009
 • Kerndocent Academie voor Wetgeving (Den Haag) vanaf 2008

Partijpolitieke functies

 • Voorzitter werkgroep Partij Politieke Processen WBS
 • Lid redactie Socialisme & Democratie (Wiardi Beckman Stichting)


Publicaties

 • Ruud Koole / Twee Pijers. Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat/ Amsterdam Prometheus, 18 januari 2021
 • Onder andere
 • "Mensenwerk. Herinneringen van een partijvoorzitter 2001-2007" (2009)
 • "Politiek en tegen-politiek in de Nederlandse democratie" (oratie, 2006)
 • "Politieke partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel" (1995)
 • "De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990" (dissertatie, 1992)
 • "Van Bastille tot Binnenhof: de Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen" (red., 1989)
 • "40 jaar vrij en verenigd: geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988" (red., 1988)
 • "Binnenhof binnenste buiten: slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie" (red., 1986)
 • "Het belang van politieke partijen" (1984)

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 13 december 2019

Reizen

 • Menaggio (Italië) vanaf 25 november 2021 tot 27 november 2021
 • Lissabon vanaf 8 oktober 2021 tot 11 oktober 2021
 • Straatsburg vanaf 26 januari 2020 tot 29 januari 2020
 • Straatsburg vanaf 30 september 2019 tot 2 september 2019

Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

2576 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)