mr. N.J.J. van Kesteren (CDA) 1

Niek Jan van Kesteren (1952) is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 22 februari 2022 vice-fractievoorzitter.

De heer Van Kesteren was van 28 september 2021 tot 22 februari 2022 fractievoorzitter. Daarvoor was hij ook al vice-fractievoorzitter.

De heer Van Kesteren was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) en van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).Personalia

 • geboren te Katwijk, 31 augustus 1952
 • gehuwd

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon (3 kleinkinderen)

 

woonplaats

 • Katwijk, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Adviseur PlantNet International vanaf 31 maart 2021
 • Voorzitter Nederlandse Raad voor Training en Opleiding vanaf 18 juni 2020
 • Bestuurslid Nederland Onderneemt Maatschappelijk ! vanaf 1 juli 2019
 • Lid Raad van Commissarissen van de KNVB Betaald Voetbal vanaf 4 september 2017
 • Adviseur PP Groep vanaf 1 januari 2017
 • Voorzitter Raad van Advies Meines en Holla vanaf 1 juni 2016
 • Voorzitter "De normaalste zaak" vanaf 2016
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk vanaf 2014
 • Ere-voorzitter FC Rijnvogels vanaf 2014
 • Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk vanaf 2001

afgesloten

 • Voorzitter Economic Board Noord Nederland (opvolger van Noordelijke Innovation Board) vanaf 1 april 2018 tot 1 april 2022
 • Voorzitter Greenport Holland vanaf 1 juni 2016 tot 31 maart 2021
 • Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 1 juni 2016 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Noordelijke Innovation Board vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2018
 • Lid Raad van Toezicht Stichting De Noordzee vanaf 2015 tot 1 september 2021
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Defensiemuseum vanaf 2015 tot 14 december 2016
 • Adviseur adviseur Calder Holding vanaf 2013 tot 1 juni 2021
 • Algemeen directeur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 2012 tot 1 juni 2016
 • Algemeen directeur VNO-NCW vanaf 1999 tot 1 juni 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Middelbare school: Handelsschool en HBS, vanaf 1 september 1964 tot 1 juni 1971

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands Recht RU Leiden, vanaf 1973 tot 1979

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Algemeen directeur VNO-NCW vanaf 1999 tot 1 juni 2016
 • Directeur Sociale Zaken VNO-NCW vanaf 1996 tot 1999
 • Directeur sociale zaken NCW vanaf 1991 tot 1996
 • Beleidssecretaris Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) vanaf 1987 tot 1991
 • Ambtenaar ministerie van Defensie vanaf 1979 tot 1987
 • Militaire dienst vanaf 1972 tot 1973
 • Journalist Leidse Courant en Binnenhof vanaf 1971 tot 1972

andere activiteiten

 • Adviseur PlantNet International vanaf 31 maart 2021
 • Voorzitter Nederlandse Raad voor Training en Opleiding vanaf 18 juni 2020
 • Bestuurslid Nederland Onderneemt Maatschappelijk ! vanaf 1 juli 2019
 • Voorzitter Economic Board Noord Nederland (opvolger van Noordelijke Innovation Board) vanaf 1 april 2018 tot 1 april 2022
 • Lid Raad van Commissarissen van de KNVB Betaald Voetbal vanaf 4 september 2017
 • Adviseur PP Groep vanaf 1 januari 2017
 • Voorzitter Greenport Holland vanaf 1 juni 2016 tot 31 maart 2021
 • Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 1 juni 2016 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Advies Meines en Holla vanaf 1 juni 2016
 • Voorzitter Noordelijke Innovation Board vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2018
 • Voorzitter "De normaalste zaak" vanaf 2016
 • Lid Raad van Toezicht Stichting De Noordzee vanaf 2015 tot 1 september 2021
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Defensiemuseum vanaf 2015 tot 14 december 2016
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk vanaf 2014
 • Ere-voorzitter FC Rijnvogels vanaf 2014
 • Adviseur adviseur Calder Holding vanaf 2013 tot 1 juni 2021
 • Algemeen directeur VNO-NCW/MKB-Nederland vanaf 2012 tot 1 juni 2016
 • Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk vanaf 2001
 • Adviseur Waterland, tot maart 2015
 • Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht, tot januari 2015
 • Voorzitter FC Rijnvogels, tot oktober 2014
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Katwijk, tot augustus 2014
 • Lid Raad van Commissarissen Catalpa /Estro, tot december 2011

Partijpolitieke functies

 • Vice-fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 november 2017


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

2577 dagen
(9 juni 2015 tot heden)