Mr.drs. M.M. de Boer (GroenLinks)foto van Margreet de Boer

Margreet de Boer (1964) is sinds 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw De Boer was eerder lid van Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.

Zij is voorzitter van de commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V).

Sinds 1 januari 2014 is zij werkzaam als advocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten.Personalia

 • geboren te Wymbritseradeel, 21 november 1964
 • geregistreerd partnerschap, Amsterdam, 31 januari 2003

 

kinderen

 • 2 kinderen

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Penningmeester Bestuur Broodfonds Wikistad vanaf 1 januari 2022
 • Mede-eigenaar VOF Bed Boot Vredenhof vanaf 1 augustus 2018
 • Advocaat Van Kempen c.s. Advocaten vanaf 1 januari 2014
 • Eigenaar bureau PoWR ("Projects on Women's Rights")bureau op het gebied van emancipatie en recht vanaf mei 2008
 • Directeur CLWI (Clara Wichmann Instituut), van 1 januari 2003 tot 1 oktober 2004; tevens verantwoordelijk voor het beleidsterrein 'geweld tegen vrouwen'

afgesloten

 • Voorzitter Programmacommissie GroenLinks Amsterdam vanaf 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021
 • Bestuurslid CoMensha (coördinatiecentrum mensenhandel) vanaf 8 februari 2012 tot 2018
 • Bestuurslid Stichting De Omslag te Amsterdam vanaf 24 november 2011 tot 1 april 2019
 • Partner deelname in maatschap Rights4Change vanaf 2011 tot 31 december 2019
 • Lid Raad van Toezicht "Triversum", centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Alkmaar vanaf 2006 tot 31 december 2013

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • V.w.o., Chr. Scholengemeenschap "Bogerman" te Sneek, vanaf 1976 tot 1982

wetenschappelijk onderwijs

 • Criminologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1982 tot 1988
 • Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1982 tot 1988

andere opleidingen

 • Beroepsopleiding advocatuur, vanaf 1990 tot 1991

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Voorzitter Programmacommissie GroenLinks Amsterdam vanaf 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021
 • Advocaat Van Kempen c.s. Advocaten vanaf 1 januari 2014
 • Partner deelname in maatschap Rights4Change vanaf 2011 tot 31 december 2019
 • Eigenaar bureau PoWR ("Projects on Women's Rights")bureau op het gebied van emancipatie en recht vanaf mei 2008
 • Lid raad stadsdeel Amsterdam-Westerpark (vanaf maart 2010 Amsterdam-West) vanaf maart 2006 tot juni 2011
 • Beleidsmedewerker vrouw en recht, CLWI (Clara Wichmann Instituut) vanaf 2000 tot 1 januari 2003
 • Advocaat bij Rechtshulp voor Vrouwen/"Bonnema en De Boer advocaten" vanaf 1989 tot 2000
 • Directeur CLWI (Clara Wichmann Instituut), van 1 januari 2003 tot 1 oktober 2004; tevens verantwoordelijk voor het beleidsterrein 'geweld tegen vrouwen'

andere activiteiten

 • Penningmeester Bestuur Broodfonds Wikistad vanaf 1 januari 2022
 • Lid Politiek Vrouwenoverleg namens GroenLinks vanaf 2004 tot 2007
 • Lid bestuur European Women Lawyers Association vanaf 2001 tot 2005
 • Lid landelijk bestuur JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie), 1983, 1985 vanaf 1988 tot 1988
 • Lid bestuur Studentenvakbond SRVU vanaf 1986 tot 1987
 • Lid bestuur/voorzitter factulteitsvereniging "QBD" vanaf 1983 tot 1986

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Lid bestuur FemNet (Feministisch Netwerk) GroenLinks vanaf maart 2006 tot 2007


Publicaties

 • Diverse publicaties over de positie van vrouwen (huiselijk geweld, seksueel geweld en seksediscriminatie)
 • "Niks aan te doen? Onderzoek naar een klachtenregeling ter bestrijding van seksuele intimidatie aan de universiteit" (doctoraal scriptie, 1988)

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

2578 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)