Mr. D.J.H. van Dijk (SGP) 1

Diederik van Dijk (1971) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vice-fractievoorzitter, fractiesecretaris en penningmeester.

Contact: diederik.vandijk@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Driebergen-Rijssenburg, 22 november 1971
 • gehuwd

 

kinderen

 • Twee dochters en drie zonen

 

woonplaats

 • Benthuizen, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Ouderling kerkelijke gemeente

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verstrekken juridisch advies t.b.v. bestuur molenstichting

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De NPV (54.000 leden) komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: VBE wil eraan bijdragen dat mensen tijdig nadenken en spreken over het levenseinde.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verband van ideële organisaties die publiek opkomen voor het leven in alle levensfasen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting 'Schuilplaats' verleent psychosociale hulp.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Maandelijkse column

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding per column

 • beschrijving: Yona is een community die werkt dankzij de kracht van samenwerking. Yona wil jongeren helpen die het lastig vinden internet op een gezonde manier te gebruiken. Jongeren die te veel tijd besteden aan Facebook of online shopping, jongeren die verslaafd zijn aan online gokken of porno, enzovoorts. De Yona-app legt de verbinding tussen twee personen die elkaar vertrouwen en bereid zijn om in gesprek te gaan over hun online gedrag. Yona biedt een veilige plaats waarin vrienden elkaar helpen om hun challenges te halen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • beschrijving: Maandelijkse column

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1991 tot 1996

andere opleidingen

 • Stage Unie van Waterschappen
 • Stage wetenschappelijk bureau SGP

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • beschrijving: De NPV (54.000 leden) komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: VBE wil eraan bijdragen dat mensen tijdig nadenken en spreken over het levenseinde.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

andere activiteiten

 • beschrijving: Maandelijkse column

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding per column

 • beschrijving: Ouderling kerkelijke gemeente

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verstrekken juridisch advies t.b.v. bestuur molenstichting

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Yona is een community die werkt dankzij de kracht van samenwerking. Yona wil jongeren helpen die het lastig vinden internet op een gezonde manier te gebruiken. Jongeren die te veel tijd besteden aan Facebook of online shopping, jongeren die verslaafd zijn aan online gokken of porno, enzovoorts. De Yona-app legt de verbinding tussen twee personen die elkaar vertrouwen en bereid zijn om in gesprek te gaan over hun online gedrag. Yona biedt een veilige plaats waarin vrienden elkaar helpen om hun challenges te halen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Ouderling Hersteld Hervormde Kerk van Waddinxveen vanaf 2008 tot 2015
 • beschrijving: Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • beschrijving: Stichting 'Schuilplaats' verleent psychosociale hulp.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Maandelijkse column

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Diaken / ouderling Hervormde Bethlehemkerkgemeente te 's-Gravenhage vanaf 2000 tot 2004
 • Lid bestuur Hogeschool 'De Driestar' te Gouda vanaf 1998 tot 2005
 • Voorzitter Groen van Prinstererkring vanaf 1997 tot 2015

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Voorzitter SGP kiesvereniging 's-Gravenhage
 • Plaatsvervangend lid Raad van Advies voor provinciale SGP-vereniging Zuid Holland


Publicaties

 • 'Het goede leven; medische ethiek voor elke dag', Diederik van Dijk (red.), 1 oktober 2022
 • Legalizing euthanasia: What we can learn from the Netherlands, Leo van Doesburg & Diederik van Dijk (https://sallux.eu/Sallux%20-%20Legalizing%20Euthanasia%20WEB.pdf ), juli 2021
 • (mede)auteur van enkele SGP-uitgaven, columns en (opinie)artikelen
 • "Getuigen; citaten uit werk van Groen van Prinsterer" (2013)
 • “De toekomst van de gereformeerde gezindte” (met anderen 2013)
 • “Daar staan we voor; als christen present in de samenleving” (met anderen 2011)
 • “Open vensters”; Menno de Bruyne 25 jaar SGP-voorlichter (met anderen 2009)
 • “Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede Kamerlid mr.dr. J.T. van den Berg” (met anderen 2002)
 • "Vonken van heilig vuur; Groen van Prinsterer tweehonderd jaar" (met anderen, 2001)
 • "Groen en de grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848" (met anderen, 1998)
 • "Dagindeling door taakverdeling" (met anderen, 1997)
 • "Het waterschap boven water" (1996)

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

3037 dagen
(9 juni 2015 tot heden)