foto van Senator Atsma (CDA)

Joop Atsma is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 16 maart 2021 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

De heer Atsma is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).Personalia

 • geboren te Surhuisterveen; gem. Achtkarspelen, 6 juli 1956
 • gehuwd te Buitenpost, 16 december 1982

 

woonplaats

 • Surhuisterveen, Friesland/Fryslân

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Club 48 , de vereniging van oud-wielrenners vanaf 1 februari 2018
 • Lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports (namens provincie Groningen) vanaf maart 2017
 • Vanaf 1 juli 2016
 • Voorzitter Vereniging Spavo-Stichting Spavo-Fonds en munt-en penningkabinet vanaf 12 mei 2015
 • Voorzitter Stichting FAD (Fraudeaanpak Detailhandel) - AMD vanaf 1 juni 2014
 • Voorzitter Votob (Vereniging van Tankopslagbedrijven) vanaf 1 december 2013
 • Voorzitter SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) vanaf 1 maart 2013
 • Voorzitter TVM Foundation vanaf 1 februari 2013
 • Directeur Communicatie- en adviesbureau Comoraat b.v. vanaf 1 januari 2013
 • Lid Raad van Advies Arriva vanaf 1 januari 2013
 • Lid bestuur Stichting Wielercomité Surhuisterveen vanaf 1 januari 1979
 • Kerkrentmeester en bestuurslid De Lantearne

afgesloten

 • (In)formateur Gemeente Achtkarspelen vanaf april 2018 tot mei 2018
 • Voorzitter Onderzoekscommissie gezondheidsklachten medewerkers COA Ter Apel vanaf juli 2017 tot april 2018
 • Ambassadeur Dairy Valley Leeuwarden vanaf juni 2017 tot maart 2019
 • Lid Raad van Commissarissen Payroll Company vanaf 1 oktober 2016 tot 1 januari 2019
 • (In)formateur Gemeente Achtkarspelen vanaf augustus 2016 tot augustus 2016
 • Voorzitter Mediafonds Provincie Fryslân vanaf 1 april 2015 tot 2017
 • Voorzitter Stuurgroep Sluis Kornwerderzand vanaf 10 december 2014 tot 1 januari 2019
 • Adviseur sportbeleid Provincie Limburg vanaf 23 september 2014 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Advies Afûk Leeuwarden vanaf 1 september 2013 tot 1 april 2016
 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Lotto (Stichting SNS) vanaf 4 februari 2013 tot 1 april 2016
 • Lid Raad van Advies Eneco Tour vanaf januari 2013 tot november 2016
 • Voorzitter Raad van Advies HarvestaGG vanaf 14 december 2012 tot 1 april 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Atheneum-a, Chr. Scholengemeenschap "Ichthus College" (Drachten), vanaf 1968 tot 1974

wetenschappelijk onderwijs

 • Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1974 tot 1978 (niet afgerond)

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Voorzitter Productschap van Vee en Vlees vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2015
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (belast met waterbeleid, milieu en luchtvaart) vanaf 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010
 • Lid Provinciale Staten van Fryslân vanaf 15 april 1991 tot 13 april 1999
 • Directeur/eigenaar pers - en organisatiebureau "Atsma" tot 1998

andere activiteiten

 • (In)formateur Gemeente Achtkarspelen vanaf april 2018 tot mei 2018
 • Voorzitter Onderzoekscommissie gezondheidsklachten medewerkers COA Ter Apel vanaf juli 2017 tot april 2018
 • Ambassadeur Dairy Valley Leeuwarden vanaf juni 2017 tot maart 2019
 • Lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports (namens provincie Groningen) vanaf maart 2017
 • Lid Raad van Commissarissen Payroll Company vanaf 1 oktober 2016 tot 1 januari 2019
 • (In)formateur Gemeente Achtkarspelen vanaf augustus 2016 tot augustus 2016
 • Vanaf 1 juli 2016
 • Voorzitter Vereniging Spavo-Stichting Spavo-Fonds en munt-en penningkabinet vanaf 12 mei 2015
 • Voorzitter Mediafonds Provincie Fryslân vanaf 1 april 2015 tot 2017
 • Informateur vorming dagelijks bestuur 2015-2018, wetterskip Fryslân vanaf 2015 tot 2015
 • Adviseur sportbeleid Provincie Limburg vanaf 23 september 2014 tot 1 juli 2018
 • Voorzitter Stichting FAD (Fraudeaanpak Detailhandel) - AMD vanaf 1 juni 2014
 • Voorzitter Votob (Vereniging van Tankopslagbedrijven) vanaf 1 december 2013
 • Lid Raad van Advies Afûk Leeuwarden vanaf 1 september 2013 tot 1 april 2016
 • Voorzitter SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) vanaf 1 maart 2013
 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Lotto (Stichting SNS) vanaf 4 februari 2013 tot 1 april 2016
 • Voorzitter TVM Foundation vanaf 1 februari 2013
 • Lid Raad van Advies Eneco Tour vanaf januari 2013 tot november 2016
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ijsstadion "Thialf" vanaf 2013 tot 2014
 • Voorzitter Professional Council UCI vanaf 2013 tot 2013
 • Directeur Communicatie- en adviesbureau Comoraat b.v. vanaf 1 januari 2013
 • Lid Raad van Advies Arriva vanaf 1 januari 2013
 • Voorzitter Raad van Advies HarvestaGG vanaf 14 december 2012 tot 1 april 2016
 • Voorzitter KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie) vanaf 1992 tot 2006
 • Voorzitter sectie amateurwielrennen, KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie) vanaf 1988 tot 1992
 • Lid bestuur Stichting Wielercomité Surhuisterveen vanaf 1 januari 1979
 • Voorzitter Road Commission UCI tot 14 oktober 2010
 • Lid hoofdbestuur UCI (Union Cycliste Internationale) tot 14 oktober 2010
 • Voorzitter Nederlandse delegatie Inter Parlementaire Unie (IPU) tot 14 oktober 2010
 • Lid bestuur Vereniging SpaVo - Spavofonds tot 14 oktober 2010
 • Lid bestuur Stichting Machiavelli tot 14 oktober 2010
 • Lid dagelijks bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort tot 14 oktober 2010
 • Lid bestuur Stichting Christelijke Pers (Trouw) tot 14 oktober 2010
 • Lid Raad van Advies Arriva tot 14 oktober 2010
 • Lid Raad van Advies "Boomers Top Generation" tot 14 oktober 2010
 • Voorzitter Raad van Toezicht NNO (Noord Nederlands Orkest) tot 14 oktober 2010
 • Lid bestuur stichting Oud-Achtkarspelen tot 1992
 • Chef d'équipe wielrennen, Olympische Spelen Seoel (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000) en Athene (2004)
 • Voorzitter Friese Plattelands Alliantie
 • Kerkrentmeester en bestuurslid De Lantearne

Partijpolitieke functies

 • Voorzitter Nederlandse delegatie Inter Parlementaire Unie (IPU) vanaf 1 maart 2016

afgesloten

 • Fractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Fryslân
 • Lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Voorzitter programmacommissie CDA Provinciale Statenverkiezingen Fryslân 2015


Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 7 december 2012

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

2581 dagen
(9 juni 2015 tot heden)