C. Moonen (D66) 1

Carla Moonen (1963) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Moonen is de fractiesecretaris.Personalia

 • geboren te Weert, 5 april 1963
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 3 zonen

 

woonplaats

 • Breda, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid RvC Jaarbeurs vanaf 1 maart 2022
 • Hogeschooldocent parttime Hogere Agrarische School vanaf 1 september 2020
 • Lid Raad van Toezicht Maastricht UMC+/ azM vanaf 1 januari 2020
 • Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs vanaf 1 september 2018
 • Aanjager NL2025 en mede-oprichter NL2025 Breda NL2025 vanaf 1 mei 2016

afgesloten

 • Executive Board Member News Console vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2021
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland vanaf 1 september 2013 tot 31 december 2021

Opleidingen

hoger beroepsonderwijs

 • Internationale Hogeschool Larenstein, Cultuurtechniek, vanaf 1 september 1980 tot 26 juni 1984

wetenschappelijk onderwijs

 • Wageningen University, Agrarische Economie, vanaf 1 september 1987 tot 22 december 1992

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs vanaf 1 september 2018
 • Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn vanaf 1 maart 2017 tot 2019
 • Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta vanaf 1 mei 2013 tot 1 maart 2017
 • Raadadviseur Kabinet Minister-president Ministerie van Algemene Zaken vanaf 1 mei 2008 tot 1 mei 2013
 • Plv. Directeur Inspectie der Rijksfinanciën Ministerie van Financiën vanaf 1 mei 2005 tot 1 mei 2008
 • Projectdirecteur Ministerie van VROM vanaf 1 september 1999 tot 1 mei 2005
 • Senior-beleidsmedewerker Ministerie van LNV vanaf 1 mei 1991 tot 1 september 1999
 • Rentmeester Geldersch Landschap & Kasteelen vanaf 1 augustus 1987 tot 1 mei 1991

andere activiteiten

 • Lid Raad van Toezicht Maastricht UMC+/ azM vanaf 1 januari 2020

Partijpolitieke functies

 • Voorzitter Commissie R.O, Milieu en Klimaat Benelux Parlement vanaf 19 juni 2020
 • Penningmeester Stichting Eerste Kamerfractie D66 vanaf 1 februari 2020


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

1112 dagen
(11 juni 2019 tot heden)