F. Karimi (GroenLinks-PvdA) 1

Farah Karimi (1960) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot 13 juni 2023 vice-voorzitter en secretaris van de fractie.

Mevrouw Karimi is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

Contact: farah.karimi@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren 15 november 1960
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 1 zoon

 

woonplaats

 • Den Haag, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: als lid van de RVT houd ik toezicht op de werkzaamheden van de RvB zowel op het strategische, beleidsmatige als op het financiële gebied. Pax is een NGO die samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal ter wereld

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Begeleiden en modereren van Comenius programma’s voor ervaren executives

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Begeleiding, coaching en strategieontwikkeling op het gebied van leiderschap en organisatieverandering/ontwikkeling

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Stichting Writers Unlimited organiseert o.a. het jaarlijkse internationale literatuur festival “Winternachten” in Den Haag.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Twee keer per jaar bespreekt de Raad van Advies de relevante ontwikkelingen voor het werk van NWO met de Raad van bestuur.

  advieswerk: ja

  sector: Wetenschappelijk onderzoek

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Internationale Betrekkingen en Internationale organisaties, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1989 tot 1993

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: Begeleiden en modereren van Comenius programma’s voor ervaren executives

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Begeleiding, coaching en strategieontwikkeling op het gebied van leiderschap en organisatieverandering/ontwikkeling

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: als lid van de RVT houd ik toezicht op de werkzaamheden van de RvB zowel op het strategische, beleidsmatige als op het financiële gebied. Pax is een NGO die samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal ter wereld

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks, zowel op organisatorisch-, beleids- als administratief gebied.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Het geheim van het vuur, medeauteur Chris Keulemans, uitgeverij Arena, 2005
 • Slagveld Afghanistan, uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2006

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

1565 dagen
(11 juni 2019 tot heden)