C.C.G. Vendrik (GroenLinks) 1

Kees Vendrik (1963) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Nijmegen, 30 januari 1963
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 2 dochters en 1 zoon

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Het SFL is een denktank voor vernieuwing en verduurzaming van het financiële stelsel. De leden van SFL dragen bij aan de discussie over koers en publicaties van het SFL.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Pathways to Sustainability is een wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de UU. De leden van de International Advisory Board geven advies over richting en voortgang van het programma.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Jaarlijks wordt de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan sociale initiatieven met een hart. De jury selecteert kansrijke kandidaten en bepaalt aan welk project de prijs wordt toegekend.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: PPLE College biedt studenten een geïntegreerd programma aan (politics, psychology, economics & law). Met de Raad van Advies beoogt PPLE te bevorderen dat het curriculum actueel en betekenisvol is.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting WMTC organiseert periodiek een festival in Amsterdam over de toekomst van de stad. Het bestuur (niet uitvoerend) houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie terzake.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: PHL is een museum. De RvT houdt toezicht op het functioneren en presteren van de directie van PHL. Als lid van de financiële commissie houd ik mij in het bijzonder bezig met de financiële gang van zaken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Leden van de RvT kunnen gebruik maken van een bescheiden onkostenvergoeding. Dat heb ik tot op heden niet gedaan.

afgesloten

 • beschrijving: De Stichting WakaWaka beheert donatiegelden. Hiermee worden veilige, duurzame en zelfvoorzienende oplossingen voor licht en elektriciteit toegankelijk voor mensen die kampen met extreme armoede of op de vlucht zijn. De raad houdt toezicht op de directie en bewaakt in het bijzonder de besteding van donatiegelden. In het eerste kwartaal van 2021 is de raad van toezicht overgegaan in een brede directie en zijn alle leden van de raad teruggetreden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium B, Stedelijk Gynasium Nijmegen, vanaf 1 september 1975 tot 30 juni 1981

wetenschappelijk onderwijs

 • Politicologie, KU/UvA, vanaf 1 september 1981 tot 31 augustus 1988

andere opleidingen

 • Opleiding Sociale Verzekeringen, GAK, vanaf 1 september 1990 tot 30 juni 1992
 • Theaterregie, Gelders Centrum Amateurtheater, vanaf 1 september 1981 tot 30 juni 1984

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019

andere activiteiten

 • beschrijving: De Stichting WakaWaka beheert donatiegelden. Hiermee worden veilige, duurzame en zelfvoorzienende oplossingen voor licht en elektriciteit toegankelijk voor mensen die kampen met extreme armoede of op de vlucht zijn. De raad houdt toezicht op de directie en bewaakt in het bijzonder de besteding van donatiegelden. In het eerste kwartaal van 2021 is de raad van toezicht overgegaan in een brede directie en zijn alle leden van de raad teruggetreden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het SFL is een denktank voor vernieuwing en verduurzaming van het financiële stelsel. De leden van SFL dragen bij aan de discussie over koers en publicaties van het SFL.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Pathways to Sustainability is een wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de UU. De leden van de International Advisory Board geven advies over richting en voortgang van het programma.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Jaarlijks wordt de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan sociale initiatieven met een hart. De jury selecteert kansrijke kandidaten en bepaalt aan welk project de prijs wordt toegekend.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: PPLE College biedt studenten een geïntegreerd programma aan (politics, psychology, economics & law). Met de Raad van Advies beoogt PPLE te bevorderen dat het curriculum actueel en betekenisvol is.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting WMTC organiseert periodiek een festival in Amsterdam over de toekomst van de stad. Het bestuur (niet uitvoerend) houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie terzake.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: PHL is een museum. De RvT houdt toezicht op het functioneren en presteren van de directie van PHL. Als lid van de financiële commissie houd ik mij in het bijzonder bezig met de financiële gang van zaken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Leden van de RvT kunnen gebruik maken van een bescheiden onkostenvergoeding. Dat heb ik tot op heden niet gedaan.


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

1160 dagen
(11 juni 2019 tot heden)