Nieuws bij E220019 - Voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure