Vragen liberalisering handel EU-Oekraïne beantwoordDe commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) besprak 13 december 2022 de antwoorden van de regering op vragen over de liberalisering van de handel tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. De Europese Commissie stelde op 27 april 2022 voor om Oekraïense producten vrije toegang te bieden tot de Europese markt voor de periode van één jaar. De maatregelen zijn genomen in het kader van de oorlog in Oekraïne en de negatieve economische effecten daarvan voor het land.

Vragen van PVV en PvdD

Op 24 juni 2022 hebben de fracties van de PVV en de PvdD per brief vragen gesteld aan minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 25 november 2022 beantwoordde de minister de vragen, eveneens per brief. De leden van de PVV-fractie vroegen of soortgelijke maatregelen ooit eerder zijn toegepast voor een land dat geen lid van de EU is. De minister antwoordde dat zij niet bekend is met een vergelijkbaar geval.

De leden van de PvdD-fractie vroegen of de minister kon toelichten waarom de maatregel een impuls aan Oekraïne zou geven, omdat er volgens hen een gebrek is aan aanbod. De minister reageerde dat de afname van Oekraïense uitvoer hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door transportbelemmeringen vanwege de oorlog. De maatregelen kunnen het makkelijker maken om alternatieve routes via de EU te gebruiken. Ook kan er volgens de minister een vraagtekort zijn naar bepaalde Oekraïense producten, omdat de uitvoer naar Rusland en Belarus significant is gedaald. De commissie BDO bespreekt op 20 december 2022 de vervolgvragen aan de minister.

Over de verordening

Het Europees Parlement stemde op 19 mei 2022 in met het voorstel van de Europese Commissie. De Raad van de EU, waarin ministers van de 27 EU-landen samenkomen, gaf op 23 mei 2022 goedkeuring. De Verordening is sinds 4 juni 2022 van kracht voor de periode van een jaar.


Lees meer:


Deel dit item: