Kamerleden bij jaarvergadering OVSE Parlementaire Assemblee in BirminghamVan 2 tot en met 6 juli 2022 was een Kamerdelegatie aanwezig bij de jaarvergadering van de OVSE Parlementaire Assemblee in Birmingham. De delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Farah Karimi (delegatieleider, GroenLinks), Boris Dittrich (D66), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Arda Gerkens (SP). Zo’n 250 parlementsleden uit de 56 deelnemende landen aan de OVSE PA namen deel.

Tijdens deze eerste fysieke jaarvergadering sinds 2019 stonden verschillende onderwerpen op het programma: de oorlog in Oekraïne, geweld tegen vrouwelijke journalisten en politici, waarborgen van veiligheid van journalisten in oorlogsgebieden, jongeren, economisch herstel na COVID-19, migratie, humanitaire situatie in Afghanistan, nucleaire veiligheid, klimaatverandering en mediavrijheid.

Delegaties uit Rusland en Belarus waren niet aanwezig omdat de leden geen visum kregen om naar het Verenigd Koninkrijk te komen. De assemblee koos voor verlenging van het presidentschap van mevrouw Cederfelt uit Zweden met nog een jaar. De derde commissie voor democratie, mensenrechten en humanitaire vraagstukken benoemde Farah Karimi als haar vicevoorzitter. En marge van de conferentie sprak de delegatie met de Nederlandse ambassadeur Karel van Oosterom.

Oorlog in Oekraïne

De eerste commissie voor politieke zaken nam een resolutie aan waarin de voortgaande Russische agressie tegen Oekraïne sterk wordt veroordeeld en Rusland wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van troepen uit heel Oekraïne. Het rapport onderstreept dat niet alleen de veiligheid van Oekraïne, maar van heel Europa onder vuur ligt, evenals het internationaal recht, de mensenrechten en de democratie. Voorts werd een voorstel van de Oekraïense delegatie aangenomen om naar het reglement te kijken en regels op te nemen over het opschorten van het lidmaatschap van een delegatie. Op 6 juli nam de Assemblee de Birmingham-verklaring aan met daarin alle resoluties uit de drie commissies en aanvullende resoluties op specifieke onderwerpen.

Respect voor rechten LHBTI-personen

De derde commissie voor democratie, mensenrechten en humanitaire kwesties besprak op 2 juli de mensenrapportage van de situatie in de OVSE-regio van de Zweedse rapporteur Buser. Dittrich vroeg namens de delegatie aandacht voor de passage over de schending van mensenrechten van LHBTI- personen in verschillende OVSE-landen. “Ik roep de landen op de rechten van LHBTI-personen te respecteren en discriminerende wetgeving af te schaffen,” zei Dittrich.

Karimi speciaal vertegenwoordiger jongeren

Tijdens de plenaire vergadering op 5 juli rapporteerde Farah Karimi over haar werkzaamheden als OVSE PA speciaal vertegenwoordiger van jongeren. Volgens haar ondervinden jongeren die hun stem willen laten horen tal van problemen, waaronder leeftijdsdiscriminatie, vooroordelen, en een gebrek aan politieke wil. Tegelijkertijd is een brede politieke participatie van alle geledingen uit de samenleving, ook van jongeren, een noodzakelijke voorwaarde voor democratie en de rechtsstaat. Karimi: “De vele gesprekken die ik voerde maakten duidelijk dat er een schrijnende tweedeling is tussen het potentieel en de daadwerkelijke bijdrage van de jeugd om bij te dragen aan de oplossing van problemen en om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.” Trots is ze op de oprichting van het netwerk van jonge parlementsleden van de OVSE PA. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken die thans het OVSE-voorzitterschap voert, antwoordde positief op de vraag van mevrouw Karimi om vanuit de OVSE een strategie en actieplan op te stellen over betrokkenheid van jongeren.

Side Event over jongeren in conflict- en oorlogsgebieden

Op 5 juli organiseerde Farah Karimi samen met de Canadese collega’s McPhedran en Gazan een Side Event over jongeren in conflictgebieden, met bijdragen van mevrouw Kohistany van de Yalda Hakim Foundation over Afghanistan, mevrouw Kostava van het Global Network of Women Peacebuilders over Georgië en Oekraïens parlementslid Kravchuk over Oekraïne. Karimi: “Duidelijk werd de ontwrichtende impact van oorlogen, waarbij het ene conflict niet te vergelijken is met een andere. In Oekraïne kan men zich een voorstelling maken van wederopbouw na de oorlog; in Afghanistan is de situatie totaal uitzichtloos. In beide situaties staat de toekomst van jongeren op het spel. De wereld mag zich niet afkeren van het ene conflict ten gunste van het andere.”

Politieke gevangenen in Rusland en Wit-Rusland

Toine Beukering nam deel aan een Side Event over politieke gevangenen in de OVSE-regio georganiseerd door de Amerikaanse, Noorse en Litouwse delegatie op 5 juli. Beukering: “Verschrikkelijk om te horen dat duizenden Russen zijn gearresteerd sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne omdat zij tegen de oorlog protesteerden. (…) Ik ga in Nederland hiervoor aandacht vragen bij de minister van Buitenlandse Zaken,” aldus Beukering.

Voorkomen oorlogsmisdaden

Op 3 juli waren Dittrich, Beukering en Gerkens aanwezig bij de paneldiscussie over het voorkomen van oorlogsmisdaden met onder meer professor Ibrahim van de New Lines Institute for Strategy and Policy en Dr Elliot van het UK Government Morad Code Project. De experts gingen in op de breed samengestelde teams die Oekraïne bezoeken om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden en onderstreepten dat de Genocideconventie, ondertekend door 151 landen waaronder de Russische Federatie, alle lidstaten oproept het nodige te doen om het plegen van oorlogsmisdaden te voorkomen. Dittrich merkte op dat het Internationaal Strafhof graag ziet dat Oekraïne het Statuut van Rome snel ratificeert.


Deel dit item: