Juni-sessie Raad van Europa in hybride vormEen Kamerdelegatie van negen leden nam van 21 tot 24 juni 2021 deel aan de derde deelsessie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE). Vanwege de nog geldende coronamaatregelen waren slechts een paar leden fysiek aanwezig in Straatsburg, de anderen namen per videoverbinding deel. Namens het parlement waren dit de Eerste Kamerleden Petra Stienen (D66, delegatieleider), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA - in Straatsburg), Margreet de Boer (GroenLinks), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga - in Straatsburg), Tiny Kox (SP - in Straatsburg) en de Tweede Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Ruben Brekelmans (VVD) en Kati Piri (PvdA).

Plenaire zaal Raad van Europa in Straatsburg
Grotere versie foto

De assemblee stond uitgebreid stil bij het 10-jarige jubileum van de Raad van de Europa-conventie inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, de zogenaamde Istanbul Conventie. Het current affairs -debat ging over de situatie in Belarus. Ook stond de strijd tegen afrofobie in Europa op de agenda. In de Equality Committee is Petra Stienen benoemd tot rapporteur over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Istanbul Conventie

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Istanbul Conventie vond op 25 juni een panel plaats met onder meer Nadia Murad, winnares van de Václav Havel mensenrechtenprijs in 2016 en Nobelprijswinnaar in 2018 en Dubravka Šimonovic, algemeen rapporteur van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen en Marija Pejčinović Burić, secretaris-generaal van de Raad van Europa. De Raad van Europa is de 'guardian ' van deze conventie, die ook ondertekend is door de Europese Unie en binnenkort ondertekend wordt door Mexico.

In het debat dat daarop volgde nam Ria Oomen-Ruijten het woord namens de EVP-fractie. "Wij zijn ons allen bewust van de misinformatie over de conventie. Maar er is geen verborgen agenda. De conventie is met consensus aangenomen." Ze verwijst hierbij naar de minimumnormen die zijn vastgesteld om vrouwen te beschermen. Als een land meer wil doen, dan mag dat. Oomen-Ruijten was als rapporteur over Turkije in 2010 en 2012 trots op de safe-houses. "Als ik nu zie wat ze aan het doen zijn, vraag ik hen om terug te komen op dit punt."

Petra Stienen, die namens de ALDE-fractie sprak, vroeg om de zaken bij de naam te noemen. "Ik zie vaak de metafoor 'schaduwpandemie', maar geweld tegen vrouwen is geen ziekte. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en als je een medicijn wilt, dan moeten we veel druppels medicijn van de Istanbul Conventie hebben," aldus Stienen. Specifiek riep ze mannen op om actief bij te dragen aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Volgens Tiny Kox (namens de fractie van Verenigd Europees Links) zijn het in de eerste plaats mannen die geweld gebruiken tegen vrouwen. Het aantal mannen dat vrouwen in hun integriteit aantast is enorm. Tien jaar na de start van het verdrag zijn de aantallen nog steeds schrikbarend hoog. "Ik hoop dat de wijsheid dat de Istanbul Conventie enorm van belang is, zal groeien. Wij zullen terugkomen bij degenen die nu de neiging hebben om er afstand van te nemen," aldus Kox.

Nederlands vice-presidentschap van de PACE

Op 23 juni zat Ria Oomen-Ruijten het plenaire debat voor over de situatie van de Krim-Tartaren. Aan het begin van de derde sessie van 2021 was zij verkozen tot vicevoorzitter van de assemblee voor de rest van 2021. Elke nationale delegatie levert op basis van een vast roulatieschema een vicevoorzitter gedurende één jaar. Er zijn in totaal 20 vicevoorzitters. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in maart jl. waarna opnieuw een delegatie moest worden samengesteld, kon deze functie pas nu ingevuld worden. Een vicevoorzitter zit debatten voor ter vervanging van de president en neemt deel aan het Bureau, het dagelijks bestuur.

Drempels voor vrouwen uit ondervertegenwoordigde groepen

In de debat over vergroting van de deelname van vrouwen uit ondervertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen met een immigratieachtergrond, LGBTI-vrouwen of vrouwen met een handicap, aan politieke en publieke besluitvorming benadrukte Margreet de Boer (namens de SOC-fractie) de hoge drempels voor vrouwen om deel te nemen aan de politiek, voor vrouwen uit ondervertegenwoordigde groepen zijn deze nog hoger. De Boer: "We moeten ook denken aan wat we zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld mentor worden voor iemand uit deze groep die politiek actief wil worden en hen toegang te geven tot relevante netwerken."

Afrofobie en anti-zwart racisme in Europa

Op 24 juni sprak Stienen (namens de ALDE-fractie) in het debat over afrofobie en anti-zware racisme in Europa. Stienen: "Afrofobia wordt gevoed door historisch misbruik en blijvende negatieve stereotypering, hetgeen heeft geleid tot dehumanisering en uitsluiting van mensen van Afrikaanse afkomst." Ze verwees naar de huidige slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum waar op een schilderij de namen van de witte mannen bekend zijn, niet van de zwarte jongen, die duidelijk als statussymbool is neergezet.

Stienen: "Ik heb rapporteur Jallow ondersteund in zijn aanbeveling dat we als parlementariërs een belangrijke rol hebben ons voortdurend uit te spreken tegen alle vormen van racisme." Tiny Kox feliciteerde de rapporteur met het eerste rapport in de assemblee over anti-zwart racisme. Kox: "We kunnen nu verwijzen naar ons standpunt over afrofobie, evenals naar onze voorstellen om dit kwaad te bestrijden, dat miljoenen Europeanen van Afrikaanse afkomst schaadt en onze samenlevingen beschuldigt."

Aangenomen teksten

Alle teksten die tijdens deze zittingsweek door de parlementaire assemblee werden aangenomen, evenals de verslagen en videoregistraties van de debatten, vindt u hier.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Raad van Europa in Straatsburg
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Raad van Europa in Straatsburg