Wetsvoorstel over de uitvoering van EU-verordeningen inzake de handel in drugsprecursoren aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Economische Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat zijn de moties

ingediend. De stemmingen over de moties en het wetsvoorstel vinden plaats op 16 oktober 2018.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft ingestemd met het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 oktober 2018 (EK 34.008, B) vragen over de Oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen door te geleiden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.
Deel dit item: