COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 22-23 januari 2017 te MaltaOp 22 en 23 januari  2017 vergaderden in Rabat, Malta, de voorzitters van de commissies voor Europse Zaken van de EU parlementen. De vergadering stond onder Maltees Voorzitterschap. Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal was vertegenwoordigd. Vanuit de Eerste Kamer nam de voorzitter van de commissie EUZA, Van Apeldoorn (SP), deel.

Tijdens de bijeenkomst werden de voorbereidingen getroffen voor het programma van de plenaire COSAC-conferentie van 28 tot en met 30 mei 2017. Naast de bespreking van procedurele aspecten stond ook een aantal inhoudelijke debatten centraal.

De eerste sessie betrof een debat over de Maltese prioriteiten tijdens het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor het komende halfjaar, ingeleid door de Maltese vice-premier en minister van o.a. Europese Zaken, de heer Grech, en door de minister voor toerisme, de heer Zammit Lewis. Onder andere spraken de delegaties nader over migratie, veiligheid, Brexit en de toekomst van de EU.  

De tweede sessie was gewijd aan het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017: Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt. De sessie werd ingeleid door de vice-voorzitter van de Europese Commissie, de heer Timmermans. Vervolgens gaf de voorzitter van de AFCO-commissie van het Europees Parlement, mevrouw Hübner, een schets van de samenwerking van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad bij de totstandkoming van het Werkprogramma. 

De heer Van Apeldoorn was uitgenodigd door het voorzitterschap om in deze sessie een inleiding te geven op de wijze waarop de Eerste Kamer haar 'Europees Werkprogramma', de prioritering uit het Werkprogramma van de Europese Commissie, vaststelt. Daarnaast riep Van Apeldoorn op om de prioritering die nationale parlementen maken met elkaar en met de Europese Commissie te delen.

lees meer

Keynote speech Bastiaan van Apeldoorn on European Commission Work Programme 2017

Website van de COSAC Voorzittersbijeenkomst


Deel dit item: