"We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot"De middag van de conferentie over mensenhandel op 14 maart 2016 stond in het teken van de migratieproblematiek; een onderwerp dat het politieke en publieke debat domineert. Daarom is het toegevoegd aan het conferentieprogramma. In haar openingswoord refereerde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ook al aan het onderwerp. Ze citeerde daarbij Martin Luther King: “We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot.” Geen land kan mensenhandel en migratie alleen de baas, eenvoudigweg omdat het problemen zijn die niet stoppen bij onze eigen landsgrenzen. Arib: “Het is daarom belangrijk dat we sámen aftasten hoe we het beste kunnen omgaan met deze twee majeure kwesties, die ingrijpen op existentiële waarden als persoonlijke vrijheid, veiligheid en geborgenheid. Grote ontdekkingen en verbeteringen komen er alleen als we kennis en ervaring uitwisselen – dat geldt niet alleen voor regeringsleiders of ministers, maar nadrukkelijk ook voor volksvertegenwoordigers.”

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, in Nederland verantwoordelijk voor migratie, opende het inhoudelijke middagprogramma. Hij onderstreepte dat problemen alleen kunnen worden opgelost als we samenwerken. “Met alle verschillen die tussen de landen van de Europese Unie bestaan, moeten we op zoek naar gemeenschappelijke bodem; op zoek naar oplossingen die goed genoeg zijn voor iedereen.” Hij benadrukte verder dat het belangrijk is om de positieve kant te belichten: “We moeten koesteren dat de toedeling van vluchtelingen steeds sneller gaat.” Hij voegde daaraan toe dat hij hoopt dat dit de week 'in between’ is; de week voordat er een akkoord met Turkije wordt bereikt. 

In de middag lag de nadruk op informatie-uitwisseling. Na de openingsbijdrage van minister Klaas Dijkhoff waren er key-note lezingen van – en een discussie met – Laurent Muschel, directeur Migratie bij de Europese Commissie, Claus Folden van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, Andreea Niculiu van Frontex en Viloete Moreno-Lax van de Queen Mary University in Londen. Zij gaven inzicht in onder meer de aantallen en de routes, en benoemden risico’s en kansen. Folden: “Zowel logistiek als operationeel is het een moeilijke operatie, om vluchtelingen op te vangen. Een flexibele benadering – maatwerk – is de sleutel tot succes.” Moreno-Lax benadrukte dat de EU-lidstaten minder dan 2% van de vluchtelingen uit Syrië opvangen. Zij pleitte voor solidariteit. “Dat is moreel en ethisch verdedigbaar. Legale toegang is het enige alternatief waarmee er een einde kan komen aan mensensmokkel en sterfte op zee.”

Na de koffiepauze gingen de deelnemers met de sprekers in gesprek, onder voorzitterschap van Eerste Kamerlid Tineke Strik. Een belangrijk gespreksonderwerp waren de onderhandelingen met Turkije, die op dit moment plaatsvinden.

Tweede Kamerlid Loes Ypma, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, stond in haar slotwoord nog eens stil bij alle vrijwilligers die eraan hebben bijgedragen om de conferentie tot een succes te maken. “Ze zijn vast opgevallen, die enthousiaste studenten die jullie professioneel én met een lach hebben geholpen – van de registratiebalie in het hotel tot in deze conferentiezaal. Ze studeren aan de Haagse Hogeschool, en we zijn er trots op dat ze ons wilden helpen.”


Deel dit item: