In de plenaire vergadering van maandag 22 december 2014 is een verzoek tot interpellatie ingediend door senator Faber-Van de Klashorst (PVV). Aanleiding voor het verzoek was de betaling van de naheffing aan de Europese Unie die op 30 december 2014 zal plaatsvinden. Senator Faber-Van de Klashorst stelde dat de besluitvorming over de desbetreffende suppletoire begroting in de Eerste Kamer nog moet plaatsvinden en dat het parlement tot op heden onvolledig is geïnformeerd over deze naheffing.

Het ministerie van Financiën heeft de Kamer op 22 december in een ambtelijke notitie laten weten dat de Europese naheffing direct gebaseerd is op een Europese Verordening die Nederland verplicht te betalen en dat de Kamers uitvoerig geïnformeerd zijn over de achtergrond, de hoogte en de betalingsmogelijkheden van de naheffing. Er zou dan ook geen sprake zijn van een spoedeisend belang dat een debat over deze kwestie nog deze week rechtvaardigt.

Senator Reuten (SP) steunde het interpellatieverzoek omdat het begrotingsrecht van het parlement hiermee volgens hem in het geding is. Senator Terpstra (CDA) en senator De Lange (OSF) steunden beiden het verzoek en merkten daarbij op dat de beoordeling van de spoedeisendheid van de interpellatie niet aan de regering maar aan het parlement is. Senator Ganzevoort (GroenLinks), senator Hermans (VVD), senator Barth (PvdA) en senator Backer (D66) steunden het verzoek maar merkten daarbij op dat van spoedeisendheid van de interpellatie naar hun mening geen sprake is.

Kamervoorzitter Broekers-Knol concludeerde dat het verzoek tot interpellatie wordt gehonoreerd. Het interpellatiedebat zal op een nader te bepalen datum in januari gepland worden.

Zie ook:Deel dit item: