Deelname Nederlandse delegatie aan EU conferentie over het GBVB/GVDB een succesEen delegatie uit de Eerste Kamer en Tweede Kamer heeft donderdag 3 en vrijdag 4 april deelgenomen aan de interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie in Athene. De organisatie van de conferentie was in handen van het Parlement van Griekenland, het land dat momenteel het EU-Raadsvoorzitterschap bekleedt.

De delegatie bestond uit de volgende leden:

EU Battlegroups

Op initiatief van de Nederlandse delegatie is tijdens de conferentie gesproken over de parlementaire besluitvorming in de EU-landen over het uitzenden van de zogenoemde EU Battlegroups. Dit zijn de 'rapid response' militaire eenheden die EU-landen afwisselend leveren ten behoeve van de inzet tijdens crises in Europa en daarbuiten. Er bestaan grote verschillen in de parlementaire besluitvormingsprocedures en praktijken per land, waardoor het in de praktijk tot dusver niet mogelijk is gebleken om zo'n EU Battlegroup binnen 5 tot 10 dagen in te zetten, zoals op papier de bedoeling is. Ten behoeve van deze discussie heeft de Nederlandse delegatie een 'position paper' opgesteld.

Tijdens de conferentie bleek dat diverse landen het met de Nederlandse delegatie eens waren dat het concept van de EU Battlegroups in zijn huidige vorm niet werkt en aanpassing behoeft. De Nederlandse delegatie wist de conclusies van de conferentie zo te amenderen dat dit onderwerp bij de volgende bijeenkomst (Italië, winter 2014) weer zal worden geagendeerd om hierover verder van gedachten te wisselen en na te denken over mogelijke oplossingen.

Oekraïne en het Midden-Oosten

Op de agenda van de conferentie stond verder onder meer een gedachtewisseling met Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Ook is gesproken over de situatie in Oekraïne, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten en over de maritieme samenwerking op het gebied van veiligheid op zee.

Het is de vierde keer dat deze halfjaarlijkse interparlementaire conferentie wordt gehouden. In het voorjaar van 2016 is de conferentie in Den Haag, omdat Nederland in die periode het EU-raadsvoorzitterschap zal bekleden.


Deel dit item: