Spoeddebat PACE over toenemende spanningen in het Oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied als gevolg van migratie en asielDe Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft op donderdag 24 januari 2013 een spoeddebat gehouden naar aanleiding van een door senator Tineke Strik gepresenteerd rapport over de oplopende spanningen in landen in het Oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Het rapport van senator Strik was de neerslag van een werkbezoek dat zij tezamen met leden van de Commissie voor Migratie, Vluchtelingen en Ontheemde Personen van de PACE een week eerder aan Griekenland had gebracht. Gedurende een deel van dat bezoek maakte ook de President van de PACE, de heer Jean Claude Mignon, deel uit van de PACE-delegatie.

Van diverse kanten werd in het debat gewezen op de noodzaak om, nu de spanningen over asiel en illegale migratie in Griekenland, Turkije en andere Mediterrane landen snel toenemen, nog eens goed na te denken over de verantwoordelijkheden voor migratie en asiel. De problemen die zich voordoen moeten niet worden gezien als problemen van de individuele landen, maar als een gezamenlijke Europese aangelegenheid.

Griekenland, de grootste toegangspoort tot Europa voor illegale migranten, en Turkije, het grootste doorgangsland dat inmiddels 150.000 vluchtelingen uit Syrië heeft opgenomen, zullen de problemen niet kunnen oplossen zonder grotere solidariteit en hulp van de EU en van andere lidstaten van de Raad van Europa; zo sprak de PACE in meerderheid uit. Ten aanzien van in het bijzonder Griekenland stelde de PACE vast dat de uiterst moeilijke economische situatie in dat land zorgt voor extra sociale spanningen, toenemend racisme en xenofobie. De assemblee deed dan ook een dringend beroep op lidstaten en hun regeringen om vooral Griekenland, maar ook Turkije en andere landen die kampen met grote toestromen van vluchtelingen en illegale migranten, substantiële hulp te bieden. De Raad van Europa kan daarbij een rol van betekenis spelen in het zoeken naar mogelijkheden voor vluchtelingen en migranten om terug te keren naar hun land van herkomst, in het helpen wegwerken van achterstanden bij de uitvoering van hun asielprocedures en in het opzetten van vernieuwende projecten die het toenemend racisme en de groeiende xenofobie jegens migranten, vluchtelingen en asielzoekers moeten doen verminderen.

In de op basis van het rapport van senator Strik aanvaarde resolutie roept de PACE Griekenland voorts op om zo snel mogelijk een einde te maken aan het automatisch doen opsluiten van vluchtelingen, illegale migranten en asielzoekers. Ook wordt het land dringend verzocht de volstrekt ontoereikende faciliteiten waarin deze mensen worden opgesloten zo snel mogelijk te sluiten.

Zie ook: 'Senator Strik: grotere solidariteit met migratieproblematiek in Griekenland'


Deel dit item: