Eerste Kamer wil versterking positie commissaris mensenrechten van Raad van EuropaDe Eerste Kamer heeft dinsdag 17 april de motie-Strik aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om binnen het Comité van Ministers van de Raad van Europa en binnen de EU-Raad voor Buitenlandse Zaken op te komen voor versterking van de positie van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. Tegen de motie stemden de fracties van VVD, PVV en SGP. Senator Broekers-Knol zei namens de VVD-fractie in een stemverklaring dat haar fractie beducht is voor rivaliteit tussen de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa en nog aan te stellen Mensenrechtencommissaris van de Europese Unie. "Zij moeten elkaar juist aanvullen en niet elkaar beconcurreren", zei senator Broekers-Knol.

SP-senator Elzinga trok een motie over parlementaire controle inzake Europese begrotingen in op grond van een toezegging van staatssecretaris Knapen, dat er alle gelegenheid van zulke controle zal zijn.

Met de stemming over de motie Strik rondde de senaat de Algemene Europese Beschouwingen die op 3 april waren gehouden af.Deel dit item: