Voorzitter Eerste Kamer spreekt op de Europese Senaatsconferentie in ParijsParlementen kunnen bijdragen aan de stabiliteit van de Eurozone door toezicht te houden op goed bestuur en het creëren van maatschappelijk draagvlak.

Dit zei de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Fred de Graaf, vandaag in zijn speechPDF-document tijdens de bijeenkomst van de Association of European Senates (AES) in Parijs.

Het nieuwste verdrag over Economic Governance geeft volgens de Eerste Kamervoorzitter aanleiding goed na te denken over de organisatie van de parlementaire controle over de Eurozone. Het artikel moedigt aan tot het opzetten van een conferentie van het Europees parlement en de nationale parlementen van de verdragsluitende partijen waar het budgettaire beleid en het overige beleid uit het nieuwe verdrag aan de orde moeten komen. Het uiteindelijke doel daarbij moet zijn het voorkomen van uitholling van het nationale parlementaire budgetrecht.

Naast controle op goed bestuur sprak voorzitter De Graaf over de rol van de parlementen bij het creëren van maatschappelijk draagvlak en het vertrouwen van burgers in de nationale en Europese instellingen. "Zeker in het licht van vergaande bezuinigen en begrotingssoberheid is het van belang dat burgers zich vertegenwoordigd voelen door hun parlementen. Het mag niet zo zijn dat zij het idee hebben dat ze hun grieven alleen via de straat, middels protest en middels staking, kenbaar kunnen maken", aldus Eerste Kamervoorzitter De Graaf.

De conferentie werd bezocht door Senaatsvoorzitters uit vijftien Europese landen en werd georganiseerd door het gastland Frankrijk. Centraal op de conferentie stond het thema: "De internationale economische en financiële crisis en de rol van parlementen in het bestrijden van die crisis".


Deel dit item: