Kamervoorzitter Fred de Graaf staat kort stil bij gezondheidstoestand Prins FrisoVandaag heeft Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf aan het begin van de Plenaire vergadering kort stilgestaan bij de gezondheidstoestand van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso. De voorzitter sprak daarbij de volgende woorden:

"Afgelopen donderdag, 1 maart, is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso overgebracht naar een ziekenhuis in Londen waar hij in zijn huidige toestand optimaal kan worden verzorgd.

Nadat hij op 17 februari jongstleden getroffen was door een ernstig ski-ongeval in Lech hebben de Voorzitter van de Tweede Kamer en ik namens alle leden van de Staten-Generaal een blijk van medeleven gezonden aan Hare Majesteit de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel en haar kinderen, en aan de overige leden van de Koninklijke Familie.

Namens de Kamer spreek ik de hoop uit dat de gezondheidstoestand van de Prins zal verbeteren. Ook wil ik hier opnieuw uitdrukking geven aan onze gevoelens van intense betrokkenheid bij onze Koninklijke Familie in deze bijzonder zware tijd."Deel dit item: