Eerste Kamer ontvangt delegatie Tsjechische SenaatEen delegatie van zes Tsjechische senatoren bracht op dinsdag 12 april een werkbezoek aan de Eerste Kamer. In gezelschap van de Tsjechische ambassadeur Jaroslav Horák, die de Nederlandse taal goed machtig is, spraken de senatoren met leden van de vaste commissies voor commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Justitie. Namens de Eerste Kamer namen de senatoren Huijbregts-Schiedon, Van de Beeten, Eigeman, Broekers-Knol en Peters deel aan het gesprek.

De Nederlandse senatoren gaven hun Tsjechische collega's inzicht in het werk van de Eerste Kamer. Daarbij gingen zij zowel in op de positie van de senaat in het nationale wetgevingsproces als bij de toetsing van voorstellen die uit Brussel komen. Ook het karakter van de Eerste Kamer als een kamer van parttime politici met een grote praktijkervaring kwam aan bod. Verder kwam ter sprake de invloed van de debatten in de Eerste Kamer op uitspraken van rechters. De Tsjechische senatoren waren geïnteresseerd in met name de verschillen tussen de Nederlandse en de Tsjechische Senaat. Zo worden Tsjechische senatoren rechtstreeks gekozen in de districten. Zij hebben een ambtstermijn van zes jaar, en elke twee jaar treedt een derde van de leden af. Dit laatste lijkt enigszins op het systeem zoals dat in Nederland vóór 1983 gold voor de Eerste Kamer, zo constateerden de Nederlandse senatoren. Tot 1983 trad iedere drie jaar de helft van de Eerste Kamerleden af.

Verschillen in wetgevingsproces

De Tsjechische delegatie stelde vast dat er belangrijke verschillen zijn in het wetgevingsproces. Ook de Tsjechische Senaat kan wetsvoorstellen verwerpen, maar de Tsjechische Tweede Kamer kan zo'n besluit daarna in de meeste gevallen weer 'overrulen'. De Tsjechische senatoren vonden het dan ook interessant om te horen dat de Nederlandse Tweede Kamer die bevoegdheid niet heeft. Een ander belangrijk verschil is dat de Tsjechische Senaat binnen een termijn van 30 dagen moet beslissen over wetsvoorstellen. Het Nederlandse staatsrecht kent zo'n termijn niet. Het werk van de Tsjechische Senaat speelt zich vooral af in de plenaire vergadering. Uitgebreide schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen, zoals die in de Eerste Kamer plaatsvindt, is in dat huis niet gebruikelijk.


Deel dit item: