Kamervoorzitter Van der Linden ontmoet Turkse President Gül en parlementsvoorzitter SahinDe Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, heeft bij het begin van zijn bezoek aan Turkije in Ankara een krans gelegd in het mausoleum van de grondlegger van het moderne Turkije Mustafa Kemal Atatürk. De Kamervoorzitter bezoekt Turkije op uitnodiging van de Voorzitter van de Grand National Assembly, Mehmet Ali Şahin.

Als eerste ontmoette Van der Linden de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Mevlüt Çavuşoğlu. Zelf bekleedde hij die functie van 2005 tot 2008.

Çavuşoğlu is de eerste Turk die Voorzitter is van de Parlementaire Assemblee. Van der Linden onderstreepte dat de benoeming niet alleen duidt op de persoonlijke kwaliteiten van Çavuşoğlu, maar ook een erkenning is voor de grote inzet waarmee Turkse parlementariërs sinds vele jaren deelnemen aan de werkzaamheden van de Raad van Europa.

Met zijn opvolger bij de Raad van Europa besprak de Senaatsvoorzitter onder meer het belang van parlementaire diplomatie in een snel veranderende wereld en het belang van een hoogwaardige afvaardiging van nationale parlementariërs naar internationale parlementaire assemblees. Van der Linden benadrukte dat een dubbelmandaat bijdraagt aan inhoudelijke discussies in de nationale parlementen en de internationale oriëntatie van de parlementen vergroot.

In het gesprek met Turkse parlementsvoorzitter Şahin kwamen behalve Europese en internationale vraagstukken ook de betrekkingen tussen Turkije en Nederland aan de orde. Met name kreeg aandacht het naderende jubileum van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland in 2012. De Nederlandse regering heeft Van der Linden gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen van de begeleidingscommissie voor de viering van dit jubileum aan Nederlandse zijde. De beide parlementsvoorzitters gaven te kennen dat een viering van 400 jaar betrekkingen een goede gelegenheid biedt de banden tussen de landen op economisch, cultureel, maatschappelijk, educatief en politiek gebied te versterken. Contacten tussen beide samenlevingen moeten daarbij centraal staan. De beide Voorzitters stelden vast dat er een groeiende interesse is voor samenwerking op de genoemde terreinen en dat Nederland één van de grootste investeerders in Turkije is. Tijdens de ontmoeting met parlementsvoorzitter Şahin was ook het belang van parlementaire diplomatie onderwerp van discussie. Dit onderwerp komt eveneens tijdens de komende bijeenkomst van de Association of European Senates (AES) aan de orde. Şahin onderstreepte het belang van parlementaire vriendschapsgroepen.

Op dinsdag 6 april bracht Van der Linden in het presidentiële paleis een bezoek aan de President van Turkije Abdullah Gul. Beiden hebben als parlementariërs vele jaren samengewerkt binnen het kader van de Raad van Europa. Met de President besprak Van der Linden de voortgang in de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, de verhouding van Turkije tot haar buurlanden (waaronder Rusland, Georgië, Armenië, Irak, Iran en Syrië), de betrekkingen tussen Turkije en Nederland en de grondwetswijziging die in Turkije in behandeling is. Geopolitiek neemt Turkije een bijzondere positie in. De Kamervoorzitter prees de President voor het beleid van verzoening in plaats van confrontatie dat Turkije in de relatie met haar buurlanden nastreeft. Stabiliteit in deze regio is niet alleen voor Turkije, maar voor heel Europa van groot belang, aldus Van der Linden. Aan de orde kwam ook de vraag hoe Turkije de ontwikkelingen op langere termijn ziet in relatie tot centraal Azië.

De Senaatsvoorzitter gaf zijn Turkse gesprekspartners te kennen dat een succesvolle afronding van het hervormingsproces een voorwaarde is voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Er is een lange weg te gaan. Er zijn voorwaarden afgesproken waaraan van beide zijden moet worden voldaan. Van der Linden gaf zijn gastheren in overweging de grondwetsherziening ter toetsing voor te leggen aan de Venice Commission, een instelling binnen de Raad van Europa die landen steunt verleent op het terrein van constitutionele zaken. Bijzondere aandacht is in de gesprekken ook besteed aan de positie van de vrouw in Turkije.

Het bezoek van Van der Linden wordt door vriendschap en grote hartelijkheid gekenmerkt en krijgt aanzienlijke aandacht in de Turkse media.


Deel dit item: