Eerste Kamerleden brengen werkbezoek aan BrusselTer voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen, die op 20 april aanstaande plaats zullen vinden, hebben enkele leden van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties op 22 maart 2010 een werkbezoek aan Brussel gebracht.

De rode draad in de gesprekken was het buitenlands beleid van de Europese Unie en de veranderingen in de institutionele verhoudingen door het Verdrag van Lissabon. Het eerste gesprek werd gevoerd met de Secretaris-Generaal van de Raad, de heer De Boissieu, waarbij onder andere gesproken is over de buitenlandse vertegenwoordiging van de EU. Met de heer Kok (plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU) en de heer Van Ballekom (hoofd financiële afdeling Permanente Vertegenwoordiging) werd onder andere gesproken over de financiële situatie in Griekenland. Het laatste gesprek voor de lunch werd gehouden met de ambassadeur van de Raad van Europa bij de EU, de heer Frøysnes. Dit gesprek richtte zich op de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Aan de orde kwamen onder meer de stappen die genomen moeten worden om de toetreding te kunnen bewerkstelligen.

De deelnemende senatoren lunchten vervolgens met Nederlandse Europarlementariërs, waar een van de gespreksonderwerpen de nieuwe positie van het Europees Parlement en de nationale parlementen was na inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag. Hierna kregen de senatoren de kans om van gedachten te wisselen met Steven Everts uit het kabinet van Barones Ashton (Hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) over het opzetten van de Europese Dienst voor Externe Betrekkingen en de nieuwe positie van de Hoge Vertegenwoordiger/Vice President van de Commissie zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon. Tot slot werden gesprekken gevoerd met drie Eurocommissarissen, de heer Lewandowski (Begroting en Financiële Programmering), mevrouw Kroes (Digitale Agenda) en de heer Rehn (Economische en Monetaire zaken). Volgens de heer Lewandowski bestaan er op dit moment onvoldoende waarborgen om de transparantie van bijvoorbeeld de zogenaamde annual summaries te vergroten. Het gesprek met mevrouw Kroes richtte zich op haar visie op haar nieuwe portefeuille en de invulling die ze hieraan wil geven. Als laatste werd met commissaris Rehn gesproken over de financiële crisis en de situatie in Griekenland. Hij benadrukte vooral de noodzaak van het innemen van een gezamenlijk standpunt door de EU.


Deel dit item: