Bezorgdheid over Europese bemoeienis met donorwerving en donortoewijzingOp 2 februari 2010 heeft de commissie voor VWS/JG de commissiemededeling over de toepassing van richtlijn 2004/23/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (COM(2009) 708/F) voor kennisgeving aangenomen.

Tegelijkertijd heeft de commissie naar aanleiding van deze mededeling per brief aan de minister van VWS laten weten dat zij van mening is dat regelgeving met betrekking tot donorverwerving en donortoewijzing niet behoort tot de bevoegdheden van de Gemeenschap. De commissie vindt dat genoemde onderwerpen op nationaal niveau geregeld worden. De commissie vraagt de minister naar zijn visie op dit punt en zou voorts graag van hem vernemen welke andere Europese initiatieven, die inhoudelijk in het verlengde liggen van deze mededeling, op afzienbare termijn zijn te verwachten.

Lees meer: dossier E100004


Deel dit item: