33.709, AI

Gewijzigde motie-Duthler (VVD) c.s. over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees openbaar ministerieIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie die voorzien is voor 2025 en de Kamer ten aanzien van elke eventuele uitbreiding van het mandaat van het EOM op welk moment in de toekomst dan ook en voorafgaande aan besluitvorming daarover in de Europese Raad eerst te consulteren.Kerngegevens

nummer 33.709, AI
ingediend 3 april 2018
gewijzigd 17 april 2018
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 17 april 2018 aangenomen. PvdD en PVV stemden tegen.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)
M.A.J. Knip (VVD)
J.M. Schouwenaar (VVD)
dossier(s) EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)
Edossier(s) E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)


Uitvoering

  • 3 september 2018
    nieuwe deadline: 20 februari 2020
    nieuwe uitvoeringsstatus: niet uitgevoerd
    opmerking: opm. publ.