33.400, H

Motie-Backer (D66) c.s. over een effectieve groeistrategie van de EUIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in te spannen om de interne markt in de EU versneld vorm te geven (1), spoedig een tussen de EU en de VS een (vrij)handelsakkoord tot stand te laten komen (2) en het Meerjarig Financieel Kader 2014-2021 qua systematiek flexibeler te laten worden en een verschuiving naar innovatie en duurzaamheid te realiseren (3).Kerngegevens

nummer 33.400, H
ingediend 20 november 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, GroenLinks, D66, OSF, SGP en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
C.A. de Lange (OSF)
M.C. Scholten (D66)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)