21.109 / 26.200 VI nr. 65, nr. 65, EK, D

Gewijzigde motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het niet meer gebruiken van de machtiging aan lagere wetgevers om regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wettekstenIn deze motie wordt de regering verzocht de vorm van wetgeving waarbij de wetgever lagere wetgevers machtigt om regels te stellen, ook als deze regels afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten, niet meer te gebruiken.Kerngegevens

nummer 21.109 / 26.200 VI nr. 65, nr. 65, EK, D
ingediend 15 mei 2007
gewijzigd 15 mei 2007
bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2007 met een kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport "De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie" (EK 26.200 VI nr. 65, A), de brief inzake versnelde implementatie EU-richtlijnen (21.109, nr. 159) en de brief van de minister van Justitie van 13 februari 2007 inzake bijzondere totstandkomingsprocedures voor en parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving (EK 30.800 VI, C)
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 mei 2007 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
A. Broekers-Knol (VVD)
J.W.M. Engels (D66)
G. Holdijk (SGP)
M.J.M. Kox (SP)
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Kabinetsstandpunt "Versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten" (26.200 VI nr. 65)
Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 27 februari 2008 een brief van de minister van Justitie ontvangen over de voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109, E).

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 30 september 2008 besloten schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Justitie van 1 september 2008 (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109 / 30.800 VI, F en bijlage) inzake de uitvoering van de Gewijzigde motie-Jurgens c.s. Hiervoor is inbreng gevraagd uit de andere commissies van de Eerste Kamer. De commissie voor Justitie zelf besprak op 18 november 2008 de uitvoering van deze motie en heeft besloten de regering te vragen bij de bepalingen 73 en 78 de buitengewone omstandigheden toe te lichten.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft bij brief van 22 september 2009 gereageerd op de brief van de minister van Justitie van 1 september 2008 over de uitvoering van de gewijzigde motie-Jurgens. De commissie heeft op 30 maart 2010 het antwoord van de minister bij brief van 23 maart 2010 (verslag schriftelijk overleg, EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109 / 30.800 VI, G) besproken. De commissie heeft besloten de nummers 58 en 80 uit de bijlagen onder de aandacht van de commissies voor VWS/JG en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te brengen. De commissies voor VWS/JG en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben op 13 april 2010 geen aanleiding gezien tot het stellen van vragen.